TANNIMPLANTAT

Dersom du har problemer fordi du mangler tenner, er implantater en bedre løsning enn gebiss. Gebiss gir dårligere tyggeevne og smaksopplevelse og er ofte forbundet med praktisk ubehag. 

9 av 10 operasjoner er vellykkede!

Langtidsundersøkelser på innsatte implantater viser at 90% av inngrepene er vellykkede, noe over i underkjeven og noe under i overkjeven.

Permanente tenner

Implantater er skruer av titan festet i kjevebenet som erstatning for tapte tenner. Idéen og bruken av implantater (titanskruer) er ikke ny. Skruene slik vi kjenner dem i dag har vært benyttet i over 20 år. De kan benyttes alene som støtte for broer, eller i kombinasjon med egne tenner. Titanskruen vil etter en viss tid oppnå en tett forbindelse med benet i en såkalt osseoseintegrasjon.

Tannløse kjever

Skruene kan for det første brukes som forankringspunkter for proteser (2-3 punkter pr kjeve). På denne måten vil protesene sitte fast via et trykk-knapplignende system.

Tannløse kjever kan også få hele faste broer som hviler på implantater. Forutsetningen er at det er nok ben i kjevekammene slik at det kan settes inn flere implantater.

Delvis tannløse kjever

Har du en delvis tannløs kjeve, kan implantater enten benyttes alene som støtte for broer i tannløse deler av kjevene, eller i kombinasjon med egne tenner dersom dette skulle være ønskelig.

Erstatning ved tap av enkelttenner

Implantater er spesielt egnet som erstatning ved tap av enkelttenner hos yngre mennesker. Du unngår på denne måten å slipe ned friske tenner til en bro. Slike implantater kan også til en viss grad benyttes ved tap av enkelttenner andre steder i kjevene.

Forberedelser til inngrepet

Forutgående konsultasjon: før vi eventuelt tar en bestemmelse om å sette inn implantater, må du først gjennom en konsultasjon. Enkelte sykdommer og visse tilstander ellers utelukker eller vanskeliggjør innsettelse av implantater.

Røntgenundersøkelse:

Etter konsultasjonen gjennomgår du en røntgenundersøkelse. Skruene krever at kjevebenet har en viss dimensjon for at de kan settes inn. Denne dimensjonen er vanskelig å forutsi ut fra en ren klinisk undersøkelse.

Innsettingen

Selve innsettingen av skruene skjer ved at det bores hull i benet hvor skruene så skrus ned. Deretter må man vente 6 måneder i overkjeven og 3 måneder i underkjeven før implantatene kan belastes, dvs før det kan lages tenner på dem.

kunstig rot av oksidert og overflatebehandlet titan som plasseres i kjeven i munnen for å støtte en kunstig tann eller tannbro.
kunstig rot av oksidert og overflatebehandlet titan som plasseres i kjeven i munnen for å støtte en kunstig tann eller tannbro.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *