PRISEKSEMPLER

PRISEKSEMPLER Priser fra
Undersøkelse 0
Enkel tannrens, puss og polering 25
Zirkonium krone (porselen, uten metal) 190
Porselens tannkrone (med metallramme) 130
Fylling 35
Gebiss (pr kjeve) 400
Rotfylling (2 kanaler) 100
Tannbleking 100
Trekking 35
Skallfasett 250

TANNTREKKING

Når en tann er så ødelagt eller løs, slik at den ikke kan repareres på noen god måte, må den trekkes for å unngå infeksjon og smerter. Store kariesangrep og betennelse i tannkjøttet er de vanligste årsakene til at tanntrekking blir utført. Tannlegen gir alltid godt med bedøvelse og inngrepet er normalt helt smertefritt.

Noen ganger sitter tannen så godt fast i kjevebeinet slik at tannen ikke kan trekkes på vanlig måte. Dette gjelder spesielt visdomstenner i underkjeven og tenner med store kariesskader. I tillegg kan tannen være godt skjult av tannkjøttet som ligger over. Da må man gjøre en kirurgisk tanntrekking. I slike tilfeller fjernes noe av tannkjøttet rundt tannen og tannlegen borrer rundt tannen for at man lettere skal kunne komme til. Dersom tannen er vanskelig å få ut i en hel del, deles den opp i biter for så å fjernes. Ved slike inngrep er det vanlig å sy noen sting som fjernes etter ca. en uke. Det er vanlig å ha litt smerter noen dager etter operasjonen. Ved hjelp av smertestillende tabletter fra tannlegen vil smertene i ettertid være minimale.

TANNPROTESE

En tannprotese lages etter å ha tatt et avtrykk av pasientens tannløse kjeve. Med avtrykket som base lager man en protese som består av plastakrylat. Tannprotesen setter man fast i munnen og den dekker hele gommen. En tannprotese kan iblant gjøres for å erstatte et par tenner og da sitter den fast med klemmer på de tennene som er igjen.

Delproteser: Antall egne tenner varierer fra person til person.

TANNIMPLANTAT

Dersom du har problemer fordi du mangler tenner, er implantater en bedre løsning enn gebiss. Gebiss gir dårligere tyggeevne og smaksopplevelse og er ofte forbundet med praktisk ubehag. 

9 av 10 operasjoner er vellykkede!

Langtidsundersøkelser på innsatte implantater viser at 90% av inngrepene er vellykkede, noe over i underkjeven og noe under i overkjeven.

Permanente tenner

Implantater er skruer av titan festet i kjevebenet som erstatning for tapte tenner. Idéen og bruken av implantater (titanskruer) er ikke ny. Skruene slik vi kjenner dem i dag har vært benyttet i over 20 år. De kan benyttes alene som støtte for broer, eller i kombinasjon med egne tenner. Titanskruen vil etter en viss tid oppnå en tett forbindelse med benet i en såkalt osseoseintegrasjon.

Tannløse kjever

Skruene kan for det første brukes som forankringspunkter for proteser (2-3 punkter pr kjeve). På denne måten vil protesene sitte fast via et trykk-knapplignende system.

Tannløse kjever kan også få hele faste broer som hviler på implantater. Forutsetningen er at det er nok ben i kjevekammene slik at det kan settes inn flere implantater.

Delvis tannløse kjever

Har du en delvis tannløs kjeve, kan implantater enten benyttes alene som støtte for broer i tannløse deler av kjevene, eller i kombinasjon med egne tenner dersom dette skulle være ønskelig.

Erstatning ved tap av enkelttenner

Implantater er spesielt egnet som erstatning ved tap av enkelttenner hos yngre mennesker. Du unngår på denne måten å slipe ned friske tenner til en bro. Slike implantater kan også til en viss grad benyttes ved tap av enkelttenner andre steder i kjevene.

Forberedelser til inngrepet

Forutgående konsultasjon: før vi eventuelt tar en bestemmelse om å sette inn implantater, må du først gjennom en konsultasjon. Enkelte sykdommer og visse tilstander ellers utelukker eller vanskeliggjør innsettelse av implantater.

Røntgenundersøkelse:

Etter konsultasjonen gjennomgår du en røntgenundersøkelse. Skruene krever at kjevebenet har en viss dimensjon for at de kan settes inn. Denne dimensjonen er vanskelig å forutsi ut fra en ren klinisk undersøkelse.

Innsettingen

Selve innsettingen av skruene skjer ved at det bores hull i benet hvor skruene så skrus ned. Deretter må man vente 6 måneder i overkjeven og 3 måneder i underkjeven før implantatene kan belastes, dvs før det kan lages tenner på dem.

kunstig rot av oksidert og overflatebehandlet titan som plasseres i kjeven i munnen for å støtte en kunstig tann eller tannbro.
kunstig rot av oksidert og overflatebehandlet titan som plasseres i kjeven i munnen for å støtte en kunstig tann eller tannbro.

KRONER

Kroner er nødvendig der tannen er brukket eller der det skal gjøres store endringer på tannstilling. Generelt kan man si at kronene fremstilles av porselen og ikke av metall og porselen som man gjorde tidligere. Dette minsker ikke styrken, men det gir et bedre estetisk resultat. 

Vi tilbyr behandlingene:

Cerek (computer fremstilt krone/fasade)

Krone/fasade/bropilar

TANNFYLLINGER

Dersom man har hull i tennene som krever behandling, legges en tannfylling. Man benytter idag ulike typer tannfyllingsmaterialer. Det er idag slutt på bruk av amalgam som fyllingsmaterial.

Kompositt (plast):

Tannfarget fyllingsmateriale brukes i små og mellomstore hull i fortenner og jeksler. Denne behandlingen gjøres gjerne ferdig på ett besøk. Fargen på fyllingen bestemmes etter fargeprøve. Godt renhold med tannbørste og tanntråd er viktig for å unngå hull i kanten av fyllingen. 

Gullinnlegg:

Egner seg godt der hullet er for stort for tannfarget fylling (kompositt). Denne behandlingen krever gjerne 2 besøk. Ved første behandlingstime blir tannen slipt og det blir tatt et avtrykk. Avtrykket sendes et tannteknisk labratorium, hvor en tannteknikker fremstiller gullinnlegget. Vi mottar så gullinnlegget på tannklinikken etter en viss tid, og innlegget blir limt fast/sementert til tannen. Gullinnlegg er et sterkt og godt material med lang levetid.

Porselensinnlegg:

Fremgangsmetoden er den samme som for gullinnlegg. Det tas avtrykk som sendes til tannteknikker,- vi mottar det etter en tid og sementerer det på plass. Fargen på porselenet tilpasses fargen på tannen. Gir ofte et estetisk godt resultat.

Hva er CEREC ?

Med CEREC-systemet gir din tannlege deg perfekte nye tenner i porselen gjennom en datastyrt fremstilling.

Den ødelagte fyllingen eller hullet fjernes og et 3D-bilde tas direkte i munnen

CEREC-erstatningen slipes så ut fra en porselensblokk i korrekt tannfarge samt passform,og deretter festes den til gjenværende del av tannen med en lysherdende lim 

CEREC-porselensfyllinger/-kroner og -fasader er meget holdbare og varige, med en meget lang levetid, maksimal styrke og minimal slitasje

CEREC-materialet er benyttet i mer enn 18 år,og med en vellykkethet på 97% og hardhet og utseende som tannemalje, gir dette oss en enestående mulighet til å bevare ditt tannsett på aller beste måte.

Alle kosmetiske endringer gjøres mens du venter.

Ingen avtrykk eller midlertidige løsninger trengs – Alt i ett tannlegebesøk!

Perfekt resultat av meget høy kvalitet som gir en fullkommen erstatning for amalgamfylte tenner med Cerec-kroner/-fyllinger eller med Cerec-porselensfasader ved misfargede,ødelagte eller feilplasserte tenner.

Den vanligste årsaken til at man legger fylling er hull i tennene(karies/tannråte).Andreårsaker kan være tannfraktur/skader eller fraktur av eldre fyllinger.
Den vanligste årsaken til at man legger fylling er hull i tennene(karies/tannråte).Andreårsaker kan være tannfraktur/skader eller fraktur av eldre fyllinger.

ROTFYLLING

Årsaker

En rotfylling er nødvendig å gjøre på tenner hvor nerven er betent eller infisert. Dette kan for eksempel skje på grunn av dype hull, dype fyllinger, slag mot tannen, tanngnissing eller andre påkjenninger.

Symptomer

Man kan oppleve forskjellige symptomer når tannen trenger en rotfylling. Man kan oppleve kraftige isinger ved varm eller kald påvirkning. Dette kan vare en stund eller gå over til kraftig tannverk. Tannen kan også være øm å tygge på og føles for høy. Noen ganger kan man også se fargeforandringer på tannen.

Man får ikke alltid symptomer selv om tannen trenger en rotfylling. Det kan også oppdages forandringer på røntgenbilde som indikerer at tannen har en infeksjon og må rotfylles.

Behandling

En rotfylling innebærer at nerven fjernes og at rotkanalen deretter fylles med rotfyllingsmateriale. For å utføre en rotfylling må man først borre seg gjennom tannkronen og inn til nerven. Deretter bruker vi spesialinstrumenter for å rense rotkanalene grundig, i tillegg bruker vi antibakteriell skyllevæske. Dersom tannen rotfylles på grunn av en infeksjon må man gå en stund med et bakteriedrepende middel i de rensede rotkanalene før rotfyllingen kan gjøres ferdig. Etter endt rotbehandling må tannen repareres med en fylling eller en krone. Rotfylling er en behandling som krever nøyaktighet og tid. En tann har fra en til fire kanaler, det er mer tidkrevende jo flere kanaler tannen har.

Behandlingen kan utføres helt smertefritt. Den utføres med lokalbedøvelse dersom nerven er levende. Dersom nerven er død trengs ingen bedøvelse.

Selv om behandlingen utføres med den største nøyaktighet, kan det oppstå komplikasjoner. Komplikasjoner som kan forekomme er for eksempel oppblussing av infeksjonen, fraktur av et instrument i rotkanalen og fraktur av tannen. Disse komplikasjonene kan føre til at tannens funksjonstid blir redusert. Omtrent 80% av tenner som rotfylles kan beholdes lenge, men det er viktig å være klar over at ikke alle tenner vil kunne beholdes. Det er viktig å kontrollere rotfyllingen etter den er utført, dette vil gjøres årlig av din faste tannlege.

Kosmetisk tannbehandling

Kosmetisk tannbehandling

Teknologiske fremskritt i naturlige, tannfargede materialer gjør dagens kosmetiske tannbehandling mer holdbar og forutsigbar enn for noen år siden. Man bruker nå mer konservativ kosmetisk tannbehandlingteknikk for å bevare så mye av din naturlige tannstruktur som mulig, avhengig av din spesifikke kliniske situasjon.

Tannblekning:

Tannbleking kan være et godt alternativ for dem som føler at tennene er misfargede eller ikke lyse nok. Bleking av tenner er ikke skadelig hvis det utføres på riktig måte og på ”riktige” tenner. Det innebærer at tennene som skal blekes ikke bør ha hull/tannråte, og heller ikke ha dårlige fyllinger.

En tann består av tre deler. Innerst ligger pulpa som hovedsakelig består av nerver og blodårer. Rundt pulpa ligger dentinet . Det er en tykk og hard substans med relativt gul farge. Ytterst ligger emaljen. Den er gjennomskinnelig og tynn,men veldig hard og tett og beskytter mot ytre påkjenninger. Under blekeprosessen trenger blekestoffet gjennom emaljens små sprekker og porer og inn til dentinet . og bleker det gule dentinet til en lysere farge.

Misfarging av tennene:

Tennene har ulike nyanser av lysegult eller –grått. Hjørnetannen (nr 3 fra midten) er oftest litt gulere enn de andre tennene. Gule tenner kan være en utfordring og vanlige årsaker for misfarging av tennene inkluderer:

Snus

Røyking

Kaffe 

Rødvin

Hva er Porselensfasader?

Mange mennesker er idag ikke tilfreds med formen og fargen på tennene sine? Bleking av misfargede tenner kan i mange tilfeller hjelpe slik at pasienten får et tilfredsstillende resultat.

Hvis det er vanskelig å fjerne misfargingen i tennene eller hvis tennene er slitte, har misfarget emalje, står ujevnt, eller har uønskete mellomrom, kan porselensfasader være en god behandling.

Porselensfasader er et tynt porselenskall som tilpasses individuelt og limes på den synlige delen av tannen. Den vil vanligvis dekke fra tannkjøttkanten og ned til enden på tannen. Fargen og formen på porselensfasaden lages slik av den tilfredsstiller de ønskene pasienten har for behandlingen. Egenskapene til porselenet gjør at det estetiske resultatet blir veldig likt en naturlig frisk og sunn tann.

Fordelen med porsenesfader fremfor annen behandling er at veldig lite av tannen må fjernes for å få plass til fasaden utenpå tannen. Er tannen veldig slitt, behøver man i enkelte tilfeller ikke å fjerne noe av tannen i det hele tatt.

Før og etter bleking av tennene

Ønsker du et trygt og smertefritt besøk hos tannlegen? Velkommen!

Vi har bred kompetanse innen alle typer tannbehandling, alt fra standard undersøkelse til omfattende restaurering av ødelagte tannsett. Vi legger stor vekt på skånsom og estetisk behandling.

Kom gjerne til et uforpliktende besøk. Vi holder til i sentrum av Mahmutlar, ca 2 km øst for klokketårnet. Nærmeste nabo er Afrodite Restaurant.

Kontakt oss gjerne og vi henter deg til ditt første besøk!!

gjerne og vi henter deg til ditt første besøk!!
gjerne og vi henter deg til ditt første besøk!!